Keramik

Pllaka të qeramikës të dimenzioneve të ndryshme të prodhuesve europian si: Nevarti - Spanjë, La Guila - Itali, Energy Ker - Itali, Polclorit - EU, Marconi - EU, Kio - Kroaci